Ledningsgrupputveckling

Att utveckla ett starkt och effektivt team som arbetar strategiskt från vision till handlingsplan. Som kan utveckla och driva organisationen genom de förändringar som krävs. Samt att tillgodose ÄGARE, KUNDER OCH MEDARBETARE på bästa sätt.

Ledarprogram

Att utveckla det personliga ledarskapet
för chefer och projektledare. Att skapa en egen ledarplattform för effektivt ledarskap med hjälp av praktiska verktyg, som utgår från dina personliga förutsättningar och som möter medarbetarna och organisationens förväntningar. Vi arbetar med...

Teamutveckling

Att gå från en grupp till ett team, där vi tillsammans skapar en positiv kultur, där vi känner en inre motivation som gör att alla vill bidra. Vi samarbetar och skapar goda resultat.

Öka Arbetsglädje och motivation på din arbetsplats.
Behöver du motivation eller inspiration?

Extended DISC

KOMMUNIKATION OCH BETEENDEVERKTYG
Extended DISC teorin är baserad på en tvärvetenskaplig studie av mänskligt beteende. Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra.

MONA SPJUTH TEAM & LEDARUTVECKLING

Tel: 0709-94 50 64

Vill du bli kontaktad?

Share This