Extended Disc Kommunikation och beteendeverktyg

Extended DISC teorin är baserad på en tvärvetenskaplig studie av mänskligt beteende.

Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, se egna och andras styrkor, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.

Vi kan hjälpa dig som företag att ta fram olika typer av rapporter.

Vi arbetar med:

  • Personprofiler
  • Ledarprofiler
  • Teamprofiler
  • Samarbetsrapporter
  • Stressprofiler
  • 360°feedback

MONA SPJUTH TEAM & LEDARUTVECKLING

Tel: 0709-94 50 64

Fyll i dina uppgifter så blir du kontaktad

Share This