Ledningsgrupputveckling

Att utveckla en starkt och effektiv ledningsgrupp som arbetar strategiskt från vision till handlingsplan. Som kan utveckla och driva organisationen genom de förändringar som krävs. Samt att tillgodose ÄGARE, KUNDER och MEDARBETARE på bästa sätt.

Innehållet baseras på korta föreläsningar, diskussioner i grupp, praktiska verktyg och övningar samt exempel från verkligheten.

VI ARBETAR MED:

  • Vision och målarbete
  • Värdegrundsarbete – att leva företagets värderingar som är starkt kopplat till motivation
  • Extended Disc ledarprofilanalys och teamprofilanalys – vi Identifiera och tar till vara på olikheter och styrkor samt hur vi kan använda dem på bästa sätt
  • Feedback 360°, hur andra i organisationen uppfattar mig
  • Fokusera på strategiskt och långsiktigt arbetssätt
  • Utveckla förmågan att nå ut med vision och mål som skapar engagemang hos medarbetare och chefer
  • Att utveckla en stark och effektiv ledningsgrupp som bygger en feedback kultur
  • Driva och utveckla förändringsarbetet
  • Driva effektiva ledningsgruppsmöten

MONA SPJUTH TEAM & LEDARUTVECKLING

Tel: 0709-94 50 64

Fyll i dina uppgifter så blir du kontaktad

Share This